Hoàng Nam – Du học nghề điều dưỡng Đức 2021

Mình đã làm hồ sơ Ausbildung tại DNT và mình sẽ bay vào ngày 23/03/2021 tới này. Mình thấy hài lòng nhất ở đây đó là phản hồi rất nhanh khi mình có thắc mắc bất cứ vấn đề gì liên quan tới hồ sơ của mình. Mình cũng đã tìm hiểu nhiều trung tâm nhưng trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm có chi phí hợp lý, giai đoạn đóng tiền phù hợp. Cho nên mình quyết định chọn tiếng Đức Nhân Tâm xử lý hồ sơ của mình (ngoài 30 tuổi).