Chính sách và quy định chung

I – Chính sách và quy định chung

Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo tiếng Đức Nhân Tâm có địa chỉ tại số 3 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, giảng dạy tiếng Đức và làm hồ sơ du học Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách & quy định chung khi Quý khách truy cập vào trang web của Chúng tôi có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản và quy định chung này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng, vào bất cứ thời gian nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi các thay đổi về điều khoản sử dụng được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Mức học phí.

Mức học phí các dịch vụ của tiếng Đức Nhân Tâm đều được cập nhật cụ thể và công khai trên web : http://tiengducnhantam.edu.vn/ và https://duhocducnhantam.edu.vn tại thời điểm mà học viên đăng ký học và làm chương trình du học nghề kèm theo các chương trình ưu đãi của trung tâm Nhân Tâm (nếu có). Không áp dụng đồng thời nhiều chương trình ưu đãi.

2. Quy định về hình thức thanh toán.

Học phí sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm. Thông tin chuyển khoản, học viên có thể liên hệ qua hotline : 0973.56.42.42 – 028.221.308.99.

Mức học phí, phí dịch vụ và thông tin chi tiết khóa học sẽ được ghi rõ trên biên lai của học viên.

II – Quy định về việc hủy bỏ đăng ký.

1. Nếu việc hủy bỏ khóa học do trung tâm Tiếng Đức Nhân Tâm thực hiện :

  • Trung tâm Nhân Tâm sẽ hoàn lại 100% học phí mà học viên đã đóng.
  • Học viên có thể lựa chọn chuyển phần học phí sang khóa học khác tương đương, chuyển phần học phí cho học viên mới chưa từng liên hệ tới trung tâm hoặc chuyển sang 1 khóa học mới (cần bù thêm hoặc được hoàn lại phần học phí chênh lệch giữa 2 khóa học).

2. Nếu việc hủy bỏ khóa học do học viên :

  • Trung tâm Nhân Tâm không hoàn lại phần học phí học tiếng cho học viên đã đóng dưới mọi hình thức.
  • Học viên đi dịch vụ của trung tâm Nhận Tâm sẽ được hoàn lại phần phí dịch vụ theo hợp đồng đã ký với trung tâm Nhân Tâm.

III – Quy định về chuyển lớp, bảo lưu khóa học.

1. Quy định về việc chuyển lớp.

  • Học viên được đăng ký chuyển lớp 1 lần không mất phí cho 1 lần đóng học phí trọn trình độ.
  • Khi đăng ký chuyển lớp thì học viên cần làm đơn xin chuyển lớp và tuân thủ theo hướng dẫn và yêu cầu từ trung tâm Nhân Tâm.
  • Học viên cần đáp ứng yêu cầu về tính chuyên cần khi theo học tại trung tâm (không nghỉ quá 3 buổi/ khóa học) và khi nghỉ cần báo trước cho giáo vụ trung tâm thì sẽ được chuyển lớp.

2. Quy định về bảo lưu học phí.

  • Học viên được đăng ký bảo lưu 1 lần không mất phí cho 1 lần đóng học phí trọn trình độ.
  • Thời hạn bảo lưu tối đa là 1 năm.
  • Học viên cần đáp ứng yêu cầu về tính chuyên cần khi theo học tại trung tâm (không nghỉ quá 3 buổi/ khóa học) và khi nghỉ cần báo trước cho giáo vụ trung tâm thì sẽ được bảo lưu học phí.