Huỳnh Tấn Phát – Du học nghề Đức ngành điều dưỡng tháng 12/2021

mình 35 tuổi, đã tham gia học tiếng Đức tại Nhân Tâm và tham gia chương trình điều dưỡng tại đây. Mình đánh giá đây là trung tâm uy tín, chương trình học dễ hiểu và giáo viên rất nhiệt tình.