Phỏng vấn online với tập đoàn Azurit

Kĩ năng trả lời phỏng vấn là một kỹ năng khó và càng khó hơn khi phải sử dụng một ngôn ngữ khác. Tuy vậy, sau khi trải qua buổi luyện phỏng vấn với Frau. Huyền, tất cả bốn bạn học viên:

Lê Văn Tài – 2001 – Đắk Nông Nguyễn

Lê Phương Nghi – 2004 – Hồ Chí Minh

Trần Hồng Diễm – 1997 – Hồ Chí Minh

Trần Văn Toàn – 2002 – Đồng Tháp

111

Đã xuất sắc hoàn thành được buổi phỏng vấn với tập đoàn AZURIT. Tiếng Đức Nhân Tâm xin chúc mùng các bạn đã đậu phỏng vấn.

333

222

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của buổi phỏng vấn đó là: Sự tự tin, chủ động và nắm bắt chủ đề trong giao tiếp. Đến với Nhân Tâm, từng bạn học viên đều được luyện tập tiếng Đức trôi chảy và kỹ năng mềm trong giao tiếp để đạt được kết quả tốt nhất trong mọi tình huống phỏng vấn.