Phó Hương Ly – Du học nghề Đức chuỗi nhà hàng 7/ 2021

Mình đã tham gia du học nghề nhà hàng khách sạn và nhập học ngày 1-7 vừa qua. Mình rất cảm ơn trung tâm và thấy là trung tâm làm việc rất uy tín, chuyên nghiệp và nhiệt tình