Quang Phú Thịnh – Du học nghề điều dưỡng Azurit 6/2021

Trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm đã giúp mình trong việc hoàn thành chứng chỉ B1. Đặc biệt hơn là trung tâm hỗ trợ mình trong việc làm hồ sơ du học nghề điều dưỡng ở Đức thuộc tập đoàn Azurit và mình sẽ bay vào ngày 03/06/2021. Mình xin cảm ơn và chúc trung tâm tương lai ngày càng phát triển.