Học viên du học nghề bay năm 2020 – Nhân Tâm

Visa học viên  bay trong năm 2020 của học viên trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm