Visa Du học nghề Đức bay năm 2022 của Nhân Tâm

Cập nhật bộ sưu tập Visa Đức đang về trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm trong năm 2022 này. Xin chúc mình các bạn học viên đã cố gắng hết sức mình để chinh phục những mục tiêu và hoàn thành mơ ước trở thành du học sinh Du học nghề tại Đức trong năm 2022.

3a7273991562d33c8a738a93db70bd8b7bd5229a9e8be71a81e147bf1ef054ca462a20d1e68fbfc0B159f2cf9434526a0b25D0daea238cd84a8613c9Vu Thi HoaPhẠm Minh LuÂnDang Nguyen Trung NghiaPham Tuan DatNguyỄn ThỊ ChungNguyen Thi Cam DuyenDang Ngo Thien AnNguyen Thi Ngoc MaiNguyen Thi Thao NganPham Que AnhBui Quynh TrangNguyen Thi Kim PhuDao Thi Hoai TrinhHuynh Tan PhatNguyen Thi Kim YenPham Thi Huynh NhuQuang Phu ThinhTran Thi Thanh ThuyPham Thi ThuongVo Ngoc Tuong ViTruong Thi HienHuynh Thi Thanh Hang

3e5607e795e94cb715f85a44ccfd5ef387addee25c6b89d61bd8c2869bc95ec50b689966403819776ecad16b43659a3bc3748b25508dc2831bdd429225b7b9142b1af244ab0b37c5437ed170082e516180caca65586b8135d87a929bf43f6631bf6fe620A405f15a6054b90ae045Aa559fd60dd8d4868dc9Ab03e4b076beafe0f6afB7aaa80c3a02e35cba13Ee1648a8daa603f85ab737c5437ed170082e5161

Untitled (700 × 400 Px) (2)