Gặp gỡ doanh nghiệp ngành xây dựng ngày 24/6/2020

Buổi gặp gỡ doanh nghiệp ngành xây dựng tại Trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm ngày 24/6/2020.