ĐƠN DU HỌC NGHỀ TIẾT KIỆM SỐ 45

Hành trình vươn mình đột phá

Đơn du học nghề tiết kiệm số 45 thuộc về bạn Trần Văn Toàn (2002) đến từ Đồng Tháp.

Trải qua nhiều tháng rèn luyện, học tập, giờ đây bạn Toàn đã sẵn sàng cho hành trình du học nghề Đức của mình.

Z4181587719542 4cda5dc83e102591d84628c6c0c6af67