Phỏng vấn Điều dưỡng tập đoàn Azurit Hansa ngày 23/10/2019

Những Hình ảnh trong ngày phỏng vấn học viên tham gia chương trình điều dưỡng của trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm với tập đoàn Azurit Hansa