Hoạt động đào tạo tiếng Đức tại Nhân Tâm

Là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo tiếng Đức trình độ từ A1-B2, trung tâm tiếng Đức Nhân Tâm ngoài công tác làm hồ sơ tư vấn du học nghề, đoàn tụ…Vẫn tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo tiếng Đức với rất nhiều lớp học đủ các cấp bậc, trình độ, Nhân Tâm đã sở hữu đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, trình độ cao và giúp đỡ rất nhiều học viên hoàn thành chương trình học tiếng Đức của mình.